after market

  1. yeni çıkarılan bir menkul değerin arz ve talebe göre borsa fiyatı belirlendikten sonra işleme tabi kılınması
  2. resmi saatler dışında borsada listelenen menkul değerlerin gayri resmi alım satımı
  3. pazar sonrası (bakım ve yedek parça sağlama işi
ardıl pazar İsim, Rekabet Hukuku
pazar sonrası bakım ve yedek parça sağlama işi