against the grain

  1. mizacına/huyuna/yaratılışına/tabiatine aykırı/zıt.
    It goes against the grain for me to do it:
    Böyle (iş) yapmak tabiatime aykırıdır/âdetim değildir.
    It goes against the grain for him to apologize: Özür dilemek âdeti değildir.
    I'll do it, but it goes against my grain: Onu istemeye istemeye yapacağım.