agree (with

uymak, benzemek.
The play does not agree with the book: Temsil, asıl kitabına benzemiyor.
uygun olmak, iyi gelmek.
This climate does not agree with me: Bu iklim bana iyi gelmiyor (dokunuyor).
bir planı bazı şartlarla kabul etmek Fiil
antant kalmak Fiil
bir konuda biriyle anlaşmak Fiil
katılmak Fiil
biriyle aynı fikirde olmak Fiil
aynı fikirde olmak Fiil
biri ile fikren uyuşmak Fiil
birinin görüş üyle uyuşmak Fiil
birinin görüşüyle uyuşmak Fiil
biriyle bir konuda anlaşmak Fiil
biriyle bir konuda aynı görüşü paylaşmak Fiil
biriyle bir konuda uzlaşmaya varmak Fiil
biriyle bir konuda uzlaşmak Fiil
bir konuda birine katılmak Fiil
biriyle bir konuda anlaşmaya varmak Fiil
biriyle bir konuda aynı fikirde olmak Fiil
birşeye göre çekilmek Fiil, Dilbilim
birşeye uyum sağlamak Fiil, Dilbilim
birşeye göre çekimlenmek Fiil, Dilbilim
birşeye inanmak Fiil
birşeyin doğru olduğunu düşünmek Fiil
birşeyi haklı bulmak Fiil
birşeye katılmak Fiil
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
birini rahatsız etmek Fiil, Gıda ve Mutfak
birinin midesine dokunmak Fiil, Gıda ve Mutfak
birine dokunmak Fiil, Gıda ve Mutfak
birini hasta etmek Fiil, Gıda ve Mutfak
Soğan bana dokunuyor.