agree with something

  1. Fiil birşeye katılmak
  2. Fiil birşeye inanmak
  3. Fiil birşeyin doğru olduğunu düşünmek
  4. Fiil birşeyi haklı bulmak
  5. Fiil, Dilbilim birşeye göre çekimlenmek
  6. Fiil, Dilbilim birşeye göre çekilmek
  7. Fiil, Dilbilim birşeye uyum sağlamak
biriyle bir konuda anlaşmak Fiil
biriyle bir konuda aynı görüşü paylaşmak Fiil
biriyle bir konuda uzlaşmaya varmak Fiil
biriyle bir konuda uzlaşmak Fiil
bir konuda birine katılmak Fiil
biriyle bir konuda anlaşmaya varmak Fiil
biriyle bir konuda aynı fikirde olmak Fiil