1. nişan alma
  2. hedefleme (şahsın el-göz eşgüdümü gerektiren bir dizi hareketi çabuk ve doğru yapabilmesi
far ayarı
nişan çubuğu İsim, Askerlik
nişan dairesi İsim, Askerlik
ilk tevcih noktası İsim
amacın nedir