all risk s policy

bütün risklere karşı poliçe
kasko sigorta poliçesi
müteahhidin her türlü rizikoya karşı poliçesi