allyl alcohol

  1. alil alkol: H2C=CHCH2OH: Plastik ve ilâç sanayiinde ve organik sentezlerde kullanılan,
    hardal gibi keskin kokulu, cildi tahriş eden, renksiz sıvı.