alternative cost

  1. İsim, Rekabet Hukuku alternatif maliyet
  2. fırsat maliyeti
  3. almaşık maliyet