1. Sıfat, Psikanaliz çiftdeğerli
  2. Sıfat ikircikli
  3. Sıfat bocalayan, tereddüt eden, kararsız.
  4. Sıfat, Psikoloji çelişik duygulu: bir kimseye/şeye karşı aynı anda zıt hisler duyan.
müphemlik İsim
kararsız davranış