1. İsim, Hukuk tadil
  2. İsim, Hukuk değişiklik
  3. İsim düzel(t)me, tashih/islâh etme/olma.
  4. İsim (yasa vb. de) değişiklik, tadilât.
değişiklik önergesi İsim, Hukuk
değiştirilerek kabul İsim, Hukuk
tadil teklifinde bulunmak Fiil
tüzük değişikliği İsim
tadilat belgesi
kira sözleşmesi tadilatı
senet değişikliği İsim
(US) anayasa tadilatı
anayasa tadilatı
anayasa değişikliği İsim, Hukuk
anayasal değişiklik İsim, Hukuk
Anayasa değişikliği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
tadilat talebi
bir değişiklik teklifini karara bağlamak Fiil
Beşinci Değişiklik: ABD Anayasasında bir kimseye kendi aleyhinde tanıklık yapmama hakkı tanıyan değişiklik (1791). İsim
(US) genel kurul yoluyla yapılan tadilat
tadilat teklifi için zorla oy toplamak Fiil
beklenen tadilat
tadilat önergesi vermek Fiil
gelir vergisi tadilatı
kanun tadilatı teklif etmek Fiil
kanun tadilatı
küçük tadilat
değişiklik önermek Fiil
değişiklik teklif etmek Fiil
değişiklik teklifi getirmek Fiil
tadil teklifini kabul etmek Fiil
bir tadil teklifini kabul etmek Fiil
tadilat teklifini onaylamak Fiil
patent kanunu tadilatı
tadilat teklifi
kanun değişikliği teklif etmek Fiil
tadilat teklifinde bulunmak Fiil
tadil teklifi
tadilat protokolü
bir tadilattan vazgeçmek Fiil
tadilat teklifini desteklemek Fiil
(Br) tadilat teklifi getirmek Fiil
tadilat teklifini ertelemek Fiil
susma hakkını kullanmak Fiil, Hukuk
vergi tadilatı
vergi kanunlarında yapılan değişiklik
vergi kanunlarında yapılan değişiklikler
azınlık bir tadilat teklifi verdi
habersiz değişiklik İsim
tadil tasarısı için oy kullanmak Fiil
tadilat teklifini geri almak Fiil
imar tadilatı İsim, İmar Hukuku
mahkemeden izin almadan taraflardan birinin dava dilekçesinde isteyerek yaptığı değişiklik
tadilat kanunu
bir kanun tasarısının tadilatı
bir kanun layihasının tadilatı
dava sebebiyle yapılan değişiklik
dava sebebinde yapılan değişiklik
imtiyazname tadilatı
biritirazın çaresinin bulunması
bir şikâyetin çaresinin bulunması
mahkeme kararının tadili
bir patent hakkında yapılan değişiklik
bir hükümde değişiklik
bir hükümde yapılan değişiklikler, hükmün tadili
bir şikâyetin beyanında yapılan değişiklik
bir metinde yapılan değişiklik
bütçe tasarısı tadilatı
bütçe tasarısı tadilatı İsim
constitution anayasa tadilatı
anayasa tadilatı
antlaşmada değişiklik yapılması
kanun tadilatı
değişikliğe getirilen ek değişiklik
hükümden sonra ya da dava temyizdeyken
duruşmadan önce veya sonra
delilin layihada ilk şekliyle kabul edilmeyeceği durumlarda
mahkemenin izniyle taraflardan birinin layihada yaptığı değişiklik
anayasayı dadil veya değiştirme
Gregoryen takvimini kabul eden 1751 tarihli İngiliz yazılı kanunu
tadilat teklifi talep edilmeden yapılan teklif
tadilat reddedildi
tutanaklarda tadilat yapılması için oylamak Fiil
(US) Birinci Anayasa Tadilatında teminat altına alınan özgürlüklere herhangi bir kısıntı getirmeden