amendment

  1. Noun, Law tadil
  2. Noun, Law değişiklik
  3. Noun düzel(t)me, tashih/islâh etme/olma.
  4. Noun (yasa vb. de) değişiklik, tadilât.
değişiklik önergesi Noun, Law
değiştirilerek kabul Noun, Law
tadil teklifinde bulunmak Verb
tüzük değişikliği Noun
tadilat belgesi
kira sözleşmesi tadilatı
senet değişikliği Noun
(US) anayasa tadilatı
anayasa tadilatı
anayasa değişikliği Noun, Law
anayasal değişiklik Noun, Law
Anayasa değişikliği Noun, Politics-Intl. Relations
tadilat talebi
bir değişiklik teklifini karara bağlamak Verb
Beşinci Değişiklik: ABD Anayasasında bir kimseye kendi aleyhinde tanıklık yapmama hakkı tanıyan değişiklik (1791). Noun
(US) genel kurul yoluyla yapılan tadilat
tadilat teklifi için zorla oy toplamak Verb
beklenen tadilat
tadilat önergesi vermek Verb
gelir vergisi tadilatı
kanun tadilatı teklif etmek Verb
kanun tadilatı
küçük tadilat
değişiklik önermek Verb
değişiklik teklif etmek Verb
değişiklik teklifi getirmek Verb
tadil teklifini kabul etmek Verb
bir tadil teklifini kabul etmek Verb
tadilat teklifini onaylamak Verb
patent kanunu tadilatı
tadilat teklifi
kanun değişikliği teklif etmek Verb
tadilat teklifinde bulunmak Verb
tadil teklifi
tadilat protokolü
bir tadilattan vazgeçmek Verb
tadilat teklifini desteklemek Verb
(Br) tadilat teklifi getirmek Verb
tadilat teklifini ertelemek Verb
susma hakkını kullanmak Verb, Law
vergi tadilatı
vergi kanunlarında yapılan değişiklik
vergi kanunlarında yapılan değişiklikler
azınlık bir tadilat teklifi verdi
habersiz değişiklik Noun
tadil tasarısı için oy kullanmak Verb
tadilat teklifini geri almak Verb
imar tadilatı Noun, Zoning Law
mahkemeden izin almadan taraflardan birinin dava dilekçesinde isteyerek yaptığı değişiklik
tadilat kanunu
bir kanun tasarısının tadilatı
bir kanun layihasının tadilatı
dava sebebiyle yapılan değişiklik
dava sebebinde yapılan değişiklik
imtiyazname tadilatı
biritirazın çaresinin bulunması
bir şikâyetin çaresinin bulunması
mahkeme kararının tadili
bir patent hakkında yapılan değişiklik
bir hükümde değişiklik
bir hükümde yapılan değişiklikler, hükmün tadili
bir şikâyetin beyanında yapılan değişiklik
bir metinde yapılan değişiklik
bütçe tasarısı tadilatı
bütçe tasarısı tadilatı Noun
constitution anayasa tadilatı
anayasa tadilatı
antlaşmada değişiklik yapılması
kanun tadilatı
değişikliğe getirilen ek değişiklik
hükümden sonra ya da dava temyizdeyken
duruşmadan önce veya sonra
delilin layihada ilk şekliyle kabul edilmeyeceği durumlarda
mahkemenin izniyle taraflardan birinin layihada yaptığı değişiklik
anayasayı dadil veya değiştirme
Gregoryen takvimini kabul eden 1751 tarihli İngiliz yazılı kanunu
tadilat teklifi talep edilmeden yapılan teklif
tadilat reddedildi
tutanaklarda tadilat yapılması için oylamak Verb
(US) Birinci Anayasa Tadilatında teminat altına alınan özgürlüklere herhangi bir kısıntı getirmeden