bellek yitimi, hafıza kaybı: beynin zedelenmesi vb. sonucu kısmî veya tüm unutkanlık. İsim
unutkanlık, bazı sözcükleri anımsayamama. İsim
unutkanlık İsim, Psikoloji