amount to something

  1. Fiil etmek
  2. Fiil tutmak
  3. Fiil miktarına ulaşmak
  4. Fiil eşit olmak
  5. Fiil denk gelmek
  6. Fiil denk olmak
  7. Fiil karşılık gelmek
  8. Fiil aynı olmak
  9. Fiil aynı kapıya çıkmak