amount to the same

bir kapıya çıkmak Fiil
aynı kapıya çıkmak Fiil