analysis department

  1. İsim bir finansal kuruluşun işletme verileri ve maliyet muhasebesinin yorumu ve hazırlanmasıyla uğraşan istatistik şubesi
Tarım ve Enerji Politikaları Analiz Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Sanayi Sektörleri Analiz Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Hizmetler, Yatırım, Çevre Politikaları Analizi ve Web Koordinasyonu Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi İsim, Kurum İsimleri