arasıra, arada bir, zaman zaman.
zaman zaman, arasıra.
ara sıra, zaman zaman.
Every now and again I remember good old days of my youth.
arasıra, bazen, arada sırada, kâh … kâh.
Now one boy does best, then another: Kâh bir çocuk iyi yapar, kâh öteki.
ara sıra bir söz sıkıştırmak Fiil
hem de fazlasıyla
tam o anda, o esnada, derken, hemencecik, hemen oracıkta, derhal, derakap.