animal heat

  1. İsim hayvan sıcaklığı: canlı hayvanların metabolizma sonunda hasıl ettikleri sıcaklık.