answer a debt

borç için teminat vermek Fiil
bir borca kefalet etmek Fiil