answer to a charge

  1. Fiil bir suçlamaya cevap vermek
  2. Fiil suçlamaya cevap vermek
  3. Fiil bir ithama cevap vermek