appreciate a gift

  1. bir armağanın makbule geçmesi
  2. Fiil bir armağana teşekkür etmek