ileri sürdüğü fikirleri gerçeklere dayandırmak Fiil
iddialarını bir düzene koymak Fiil
birinin öne sürdüğü kanıtları kabul etmek Fiil
sebep göstermek Fiil
avukatın dinleyicilere hitaben konuşması
avukatın dinleyicilere hitaben savunması
her zamanki fikirlerini ortaya koymak Fiil
olaylara dayanan iddialar İsim
bütün iddiaları bertaraf etmiş olmak Fiil
belirsiz savlar İsim
çürütülemeyecek iddialar İsim
müdafaa
kanuni gerekçeler İsim
kanuni savunma
murafaa
savunma
kanuni deliller İsim
güçlü savlar İsim
birçok kanıt getirmek Fiil
derin fikirler İsim
eski konuları yeniden tartışmak Fiil
zayıf iddialar İsim
sağlam deliller İsim
sağlam savlar İsim
sağlam kanıtlar İsim
savunma
savlar İsim
yetersiz kanıtlar İsim
zayıf iddialar İsim
yetersiz deliller İsim
davanın vicahen görülmesi
önemsiz deliller İsim
dayanaksız iddialar İsim
tarafların savunması
sırf açıklamak maksadıyla