arrange a premium

  1. Fiil bir prim üzerinde anlaşmak
  2. Fiil prim üzerinde anlaşmak