artificial radioactivity

  1. yapay ışımetkinlik: elektrik yüklü zerrelerle bombardıman etmek suretiyle aslında ışımetkin olmayan bir
    cisme kazandırılan ışımetkinlik.