1. İsim, Matbaacılık resimler, şekiller.
  2. İsim sanat eseri, sanat ürünü eserler.
sanat işi