as far as possible

bir şeyi mümkün olduğu kadar çabuklaştırmak Fiil