1. … de/da, ayrıca, ilâveten, keza.
  Take him as well: Onu da al.
  You may keep these as well:
  Ayrıca bunlar da sizin olsun.
  One may as well say that … : Keza denilebilir ki …
 2. … de/da, dahi, keza, bile.
  I'm going to Rome and my sister's coming as well.
  We might as well
  stop: Dursak/bıraksak iyi olur.
  One might as well say ….: Şöyle de denilebilir …
  Just as well: zararı yok, beis yok, aldırma.
  "We're late to see the fil." "Just as well. I hear it isn't very good.": "Filmi görmek için geciktik." "Aldırma, zaten iyi değilmiş."
  You may (just) as well go: Gitmenizde beis yok. İsterseniz gidin!
istersen …
You might just as well ask for the moon as for a bicycle, because you are not getting either:
Bisiklet yerine istersen ayı iste: hiçbirini alamayacaksın.
bu benim için de geçerli
hem … hem de, ne kadar … ise o kadar, … kadar da.
She was good as well as beautiful: Güzel olduğu
kadar da iyi idi.
by day as well as by night: gece gündüz (hem gece, hem de gündüz).
… kadar, … ile beraber, …'e ilâveten, hem … hem de …
She was good as well as beautiful: Hem güzel hem de iyi idi.
cezası aynı olduğundan daha ağır suçu da işlemek.
malum olduğu gibi