ask sb's opinion

  1. Fiil birine fikrini sormak
  2. Fiil birinin fikirinısormak