1. Fonetik (a) soluklu, solukla telâffuz edilen (harf) (b) (bir harfi) solukla telâffuz etmek.
 2. sesle vurgulamak, sessiz bir harfin sedasını vurgulayarak belirtmek. Örneğin
  which sözcüğündeki

  h harfini vurgulayarak
  hwich diye telâffuz etmek; böylece
  witch, itch sözcüklerinden onu ayırdetmek.
 3. Tıp vücutta toplanan suyu aspiratörle çekip almak, (b) (ekseriya kustuktan sonra) akciğer ve bronşlara sıvı çekmek.
 4. emerek içine çekmek.