1. İsim, Askerlik hücum harekatı
 2. saldırı, saldırış, saldırma.
 3. Askerlik2 hücum, taarruz.
  to take/carry a town by assault: bir şehri hücumla almak.
  He led an assault
  against the castle: Kaleye yapılan taarruzda en önde idi.
  to commit an assault: taarruz etmek.
 4. Hukuk
  assault of/at arms: silahlı tecavüz.
  criminal assault: caniyane tecavüz.
 5. ırza tecavüz, zorla ırza geçme.
  indecent assault: ırza/namusa tecavüz.
 6. saldırmak, hücum/savlet etmek, taarruz/tecavüz etmek.
mevsuf tecavüz
utanç verici saldırı
utanç verici tecavüz
ağırlaştırıcı sebepler taşıyan saldırı
tehlikeli bir silahla yapılan taarruz
kadın ve çocuklara karşı işlenen edepsizce
tehlikeli veya öldürücü bir silahla yapılan saldırı
nitelikli cinsel saldırı İsim, Hukuk
hücumla ele geçirmek Fiil
rakip saldırı
(a) ırza tecavüz, (b) tecavüz.
mazeret nedeniyle saldırı
adam öldürme kastıyla saldırma
ahlâksızca saldırı, namusa tecavüz.
cinsel taciz İsim, Hukuk
bir saldırıya karşı koymak Fiil
fiili tecavüz İsim, Hukuk
cinayet suçlamasını ağır tecavüz suçuna indirmek Fiil
cinsel saldırı İsim, Hukuk
adi taarruz
stratejik taarruz İsim, Askerlik
teknik saldırı
bir müstahkem mevkie saldırı
sarkıntılık etmek Fiil
etkili eylem, müessir fiil.
hücum çıkarma botu: hücum birliklerini nehirden geçiren veya gemiden karaya taşıyan bot.
hücumbot İsim, Askerlik
sahra kablosu İsim
hücum çıkarma aracı: hücum birliklerini ve malzemeyi karaya taşıyan araç.
ikinci derecede fiili tecavüz
birinin itibarına halel getirmek Fiil
birine saldırmak Fiil
kişinin şerefini lekelemek için saldırıda bulunma
saldırı müfrezesi
adam öldürmek kastıyla tecavüz
cinayet işlemek kastıyla tecavüz
ırza geçmek niyetiyle tecavüz
soygun niyetiyle tecavüz
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz
ağır cezayı gerektiren taarruz
ağır cezayı gerektiren mevsuf tecavüz
ağır cezayı gerektiren müessir fiil
amfibi hücum gemisi İsim, Askerlik
sakatlamak ve yaralamak suretiyle yapılan müessir fiil
müessir fiil suçu