1. Fiil montaj yapmak
 2. Fiil topla(n)mak, bir araya gelmek/getirmek, içtima et(tir)mek.
  to assemble information: haber/bilgi
  toplamak.
  If we can assemble everybody, then we can leave: Herkesi bir araya getirebilirsek gidebiliriz.
 3. Fiil birleş(tir)mek, tak(ıştır)mak, kurmak, monte etmek.
  to assemble automobiles.
  to assemble a
  toy from a kit: parçaları birbirine takarak oyuncak yapmak.
 4. Fiil sıralamak, sıra ile dizmek, sıraya koymak.
  The books are assembled on the shelves in alphabetical
  order: Kitaplar alfabe sırasına göre raflara dizilmişlerdir.
 5. Fiil, Bilişim (bkz: compile ) (4).
otomobili monte etmek Fiil
delegeleri toplamak Fiil
gruplandırmak Fiil
vagon monte etmek Fiil
asker toplamak Fiil
askerleri toplamak Fiil
iki parseli birleştirmek Fiil
kurdurmak kurdurtmak Fiil