at the heart of

temeli olmak, temel unsuru olmak, en önemli parçası olmak Fiil
bir şeyin esasını oluşturmak Fiil