attorney's general lien

  1. verdiği mesleki hizmet karşılığı müvekkilinin kendisine borçlu olduğu meblağın teminatı olarak
  2. İsim müvekkiline ait olan bütün evrakları
  3. İsim vesikaları
  4. İsim defterleri
  5. menkul değerleri ve parayı mesleğini icra ederken alıkoyma hakkı
  6. vekilin hapis hakkı
  7. vekil hapis hakkı