audit committee

  1. denetçi kurulu
  2. murakabe heyeti
  3. İşletme denetim komitesi
  4. İsim, Hukuk denetim kurulu