authentic act

  1. resmi akit
  2. mevsuk iş
  3. noter vasıtısıyla yapılan hukuki muamele
  4. noterlikçe resmiyet verilen muamele