available for

baskıya hazır (olmamak) olmak Fiil
teftişe hazır olmak Fiil
vergi indirimine tabi tutulmak Fiil
henüz teslime hazır olmamak Fiil
satışa hazır mallar maliyeti İsim, Muhasebe
bir işletmenin brüt işletme gelirlerinden işletme ve bakım masraflarının düşülmesi
temettüye ayrılan meblağ