1. şeklinde de yazılır.
  k.d.- (bkz: ever ), (bkz: always ).
 2. evet, muhakkak, mutlaka, hayhay, (gemicilikte) tamam, anlaşıldı.
  aye aye: başüstüne.
  Aye aye,
  Sir, I'll do that at once: Başüstüne efendim, emrinizi derhal yapacağım.
 3. (İngiliz parlamentosunda) kabul oyu, olumlu/lehde oy, evet. (ABD'de
  yea denir).
  The ayes have
  it: Olumlu oylar kazandı.