bütünlük

 1. İsim unity
 2. İsim integrity
 3. individuality
 4. İsim entirety
 5. İsim totality
 6. completeness
 7. wholeness
 8. plenitude
 9. absoluteness
 10. unbrokenness
 11. allness
 12. indiscreteness
 13. integrality
economic unity İsim, Rekabet Hukuku
territorial integrity İsim, Uluslararası Hukuk

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bütün ve ... birlik, yekpârelik