aksi gibi
talihsizlik getirmek Fiil
talihsizlik üstüne talihsizliğe uğramak Fiil
kötü şans eseri