bailable person

  1. kefaletle tahliye edilebilecek bir suçtan tutuklu bulunan şahıs