1. yasaklamak, yasak etmek, menetmek.
  to ban an obscene book: müstehcen bir kitabı yasaklamak.
  to
  ban a protest meeting.
  to be banned by public opinion: kamuoyunca mahkûm edilmek.
 2. (a) lânetlemek, lânet okumak, (b) aforoz etmek.
 3. yasak(lama), menetme.
  to declare a ban on smoking in theater: tiyatroda sigara içmeyi yasaklamak.
 4. (kamuoyunca, fikren, gayrıresmî olarak) makhûm etme, lânetleme, tel'in, kötüleme, kötü ilân etme.
  society's
  ban on war: harbin toplumca lânetlenmesi.
 5. Hukuk (a) (bkz: proclamation ), (b) yasak kararı.
 6. aforoz.
 7. lânet, küfür.
  to place someone under the ban of public opinion: bir kimseyi kamuoyunun lânetine terketmek.
 8. İsim bildiri, tebliğ, beyanname.
 9. İsim (Derebeylik zamanında) (a) seferberlik ilânı, (b) seferber edilen askerler.
 10. İsim Hırvat ve Slovanya valisi.
 11. İsim Güney Macaristan valisi.
 12. İsim Romanya parası/kuruşu, 1/100
  leu.
etkinlik yasağı İsim
anadil yasağı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Şaban (ay) Özel Isim
... maç ceza İsim, Spor
erişim engeli İsim, Yazılım
kartel yasağı
mahkeme tebligatı
(Br) araba kullanma yasağı
ihracat yasağı İsim, Rekabet Hukuku
av yasağı İsim, Denizcilik
bir istikraz çıkarmak Fiil
ödünç vermek Fiil
yurtdışı yasağı İsim, Hukuk
yurtdışına çıkış yasağı İsim, Hukuk
yayla yasağı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ithalat yasağı
ithal yasağı
ambargo koymak Fiil
yasak koymak Fiil
ambargoya karşı gelerek
süresiz yasaklama İsim
yatırım yasağı
bir yasağı kaldırmak Fiil
yasak kaldırmak Fiil
fazla mesai inin reddi
bir işçi sendikasının üyelerine fazla mesaiyi yasaklayan resmi emir
yasağı kaldırmak Fiil
park yasağı
işçi alma yasağı
satış yasağı
özel yasaklama kararı İsim, Kamu Yönetimi
(US) televizyonda reklam yasağı
televizyon reklam yasağı
televizyon yasağı
deneme yasağı
aforoz etmek Fiil
yolculuk etme yasağı
yasak
görüşme yasağı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
partiyi yasaklamak Fiil
bir partiyi yasaklamak Fiil
bir tiyatro oyununu yasaklamak Fiil
bir sahne oyununu yasaklamak Fiil
bir grevi yasaklamak Fiil
kanunların makable şamil olmaması ilkesi
toplanma yasağı
göç etme yasağı
grev yasağı
ihracat yasağı
göç yasağı
menfaat sağlama yasağı İsim
siyasal toplantı yapma yasağı
işkence ve kötü muamele yasağı İsim, Hak ve Özgürlükler
gazetelere sansür koymak Fiil
erişimin engellenmesi kararı İsim, Hukuk
yasak yürürlüğe giriyor

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Ban ağacı
 2. Macaristan, Romanya, ... verilen ad
 3. Sonuna geldiği kelimelere “gözetici, koruyucu, koruyan” ... usûlüyle türemiş kelimeler yapar