1. İsim, Futbol wall
  2. İsim, Çevre ve Ekoloji dam
  3. barrage
  4. the lowest passing grade in an examination
electoral threshold İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
umbrella barrage
(military) barrage
barrage
to dam up Fiil
to set up a wall Fiil, Futbol
playoff game Spor
dam construction İsim, İnşaat
to dam Fiil
contingent barrage

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Gücünden faydalanılmak üzere suyun toplanmasını sağlamak ... üzerine yapılan büyük bent