barium hydroxide

  1. baryta ile ayni anlama gelir. baryum hidroksit, Ba(OH)2.8H2O: Pancardan
    şeker yapımında ve hayvanî/bitkisel yağları arıtmada kullanılır.