barrier free

  1. bir yapının ya da alanın bedensel özürlülere ayrılan bölümü