base basic price

  1. çıplak fiyat (bir mal için hiçbir fazlalık eklenmemiş fiyat