base bullion

  1. İsim katışık kurşun külçesi: içinde az miktarda altın, gümüş, çinko vb. bulunur.