1. aşağı dereceli mahkeme
  2. alçak (yüksek olmayan) mahkeme