1. İsim esas fiyat (ilâve masraflar hariç).
  2. İsim taşıma ücretinin hesabına esas tutulan fiyat.
çıplak fiyat (bir mal için hiçbir fazlalık eklenmemiş fiyat
fiyat tabanı