be a danger to society

  1. Fiil toplum için bir tehlike oluşturmak
  2. Fiil toplum için tehlike oluşturmak