be a matter of common knowledge

  1. Fiil herkesin bildiği bir şey olmak
  2. Fiil herkesçe bilinmek
  3. Fiil herkesin bildiği bir mesele olmak