be available

teftişe hazır olmak Fiil
vergi indirimine tabi tutulmak Fiil
baskıya hazır (olmamak) olmak Fiil
herkese açık
henüz teslime hazır olmamak Fiil